will be posting random photos starting this moment.
kalimutan na lang natin,

kalimutan na lang natin,

napalingon ako sa kahapong nagdaan.
ano nga bang nangyari sa akin?
pilit kong binubuo ang sagot
ngunit unti-unting winawasak ng tanong.

gusto kong malaman kung saan.
mayroon nga bang hinaharap sa ngayon?
pumipikit na lang twing may nakikita,
namamanhid sa sakit ng sugat.

nahuhuli nga ba sa paglalayag?
naiiwan sa bawat hakbang?
nauudlot ang pagsisimula,
natatapos lagi sa wala.

hanguin mo sa damdamin.
hindi mo na maikukubli.
kung ano, kung saan, kung bakit?
nilalamon na ako ng galit.

kalimutan na lang natin.


peacefully.

naniniwala ka pa ba sa pagibig?
You see us as you want to see us.
the breakfast club, 1980’s
I don’t love you but I always will.
poison and wine

november.

ipaglaban mo ang bagay na gusto mo
dahil ito ang kukumpleto sa’yo.