*jose

i'm Joseph Soriano and this is my inner core.
I see things differently. Act weird. Live for the moment. Creative on some angles. Desperately want to exist. Lets coexist.
Thanks for visiting. :))

All post are originally from myself except otherwise stated.

kaibigan lang pala. pt. 1

asaboy: sana pala dati pa kita nakilala.
friendly girl: ha, bakit naman?
asaboy: ang gaan-gaan kasi ng loob ko sayo e. pag kasama kita ang saya-saya ko pa. :D
friendly girl: talaga? ang totoo nyan, akko rin e. ang bait mo kasing kaibigan. friends forever!
awtsu: at inamin mong mahal mo ako kung kelan hindi na kita puwedeng mahalin.
background music: bakit ngayon ka lang. bakit ngayon! bakit ngayon!

huli na.

cassey: bakit ngayon mo lang sinabi?
sepio: cassey, alam ko kasing kapag sinabi ko 'yun sa'yo wala namang mangyayari.
cassey: meron. sana sinubukan mo.
sepio: kung meron talaga, ano?
cassey: malalaman ko.

nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa?

—    bayang barrios, gising na kaibigan.

kay sarap ng buhay lalo na’t alam mo kung saan papunta.

—    gising na kaibigan, bayang barrios

don’t try to control everything. there are a lot of things you cannot control but you can accept.

just let it be. let it be.